Mgr. Erika Maliniaková, PhD.


Erika je absolventkou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala študijné pobyty na Ústave historických vied Filozofickej Fakulty Univerzity Pardubice a výskum vo Vatikánskom tajnom archíve, Vatikánskom štátnom archíve a Vatikánskej apoštolskej knižnici.

V súčasnosti pracuje ako kurátorka/historička umenia v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Venuje sa výskumu manželstva a rodiny v „dlhom“ 19. storočí, regionálnej histórii, umeniu 19. storočia a dejinám žien.

Je autorkou viacerých odborných štúdii.
Späť na autorov