Autori

Ako mladí vedci chceme napomáhať k rozvoju pôvodnej odbornej tvorby prostredníctvom vytvárania podmienok na publikovanie vedeckých a popularizačných knižných výstupov.

Mgr. Ján  Golian, PhD.

Mgr. Ján Golian, PhD.

Ján sa profesijne venuje histórii. Doktorát získal v predmete slovenské dejiny v roku 2014, absol...

Mgr. Erika  Maliniaková, PhD.

Mgr. Erika Maliniaková, PhD.

Erika je absolventkou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala študijné pobyty na Ústave h...

Mgr. Rastislav  Molda, PhD.

Mgr. Rastislav Molda, PhD.

Rastislav je absolventom Katolíckej univerzity v Ružomberku, študoval a vedecký pobyt absolvoval ...