Hybe. Pohltení časom.

Kniha Hybe. Pohltení časom populárnym spôsobom približuje životné osudy takmer osemdesiatich významných rodákov z Hýb z 19. storočia. V publikácii sa čitateľ stretne ako so známejšími osobnosťami, tak aj s už zabudnutými persónami pochádzajúcimi z dobovej národne exponovanej obce Hybe. 

Hybe. Pohltení časom.
Na stránkach knihy defilujú pozoruhodní muži a ženy, ktorí v minulosti zásadným spôsobom vplývali na život v obci, ale aj v celej monarchii. V zozname osobností nachádzame intelektuálov, podnikateľov, politikov, cestovateľov, vojakov a reprezentantov ďalších povolaní. Tí sa vďaka svojmu nadaniu a pracovitosti dokázali presadiť nielen v regióne, ale tiež i v Budapešti, vo Viedni, vo východnej Európe či v Zámorí. Ich príbehy sú zrekonštruované na základe archívnych prameňov, dobovej tlače, ale aj spomienok potomkov a pamätníkov. Text knihy je doplnený mnohými doteraz nepublikovanými dobovými fotografiami.

Ukážky z knihy

Späť na publikácie