Monografia obce Klokoč

Society for Human Studies v roku 2017 spolupracovala na realizácii a vydaní obecnej monografie podpolianskej dedinky Klokoč. Naša organizácia spolupracovala na zostavovaní autorského kolektívu, zostavovaní monografie, príprave zmlúv, grafického návrhu a realizácie obálky či pripravenie diela do tlače.

Monografia obce Klokoč
Obecná monografia prináša nové poznatky o obci a jej najbližšom regióne modernou a pútavou formou. Kapitoly knihy hovoria o prírodných vlastnostiach krajiny, jej geologickom vývoji a nerastnom bohatstve obce. Monografia sa venuje dejinám do takej hĺbky, ako doteraz neboli nikdy spracované. Od prehľadu archeologických výskumov regiónu, cez najstaršie dejiny založenia obce, so zreteľom na 18. a 19. storočie a kritické zhodnotenie najnovších dejín. Monografia sa osobne venuje školstvu, hospodárstvu a ľudovému životu obyvateľov, v ktorom sú zhrnuté jeho zvyky, tradičné odievanie či stravovanie. Súčasťou knihy je, samozrejme, aj výpočet aktivít obce a jej života v súčasnosti, čo je odkazom pre ďalšie generácie.

Ukážky z knihy

Späť na publikácie