(ne)známe príbehy

Niekedy sa zdá, akoby väčšina Slovákov bola presvedčená, že naše životy a teda aj dejiny nie sú veľmi zaujímavé. Na rozdiel od našich susedov Čechov, Maďarov či Poliakov, ktorí poznajú širokú plejádu osobností histórie, naše historické vedomie a hrdosť končí pri úzkom panteóne osobností.

Neraz akoby po Štúrovi, Štefánikovi či Dubčekovi nebolo na koho si ešte spomenúť a popýšiť sa. Autori monografie (ne)známe príbehy, sa pokúšajú vyvrátiť tento mýtus a čitateľom prinášajú plejádu nesmierne zaujímavých osobností stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia. Ľudské príbehy pretlmočili pútavo, no fundovane a knihou sa snažia osloviť čo najširšie spektrum čitateľov.

(ne)známe príbehy
Medzi predstavovanými osobnosťami čitateľ nájde Mikuláša Dohnányho, ktorý bol dobovo označovaný za najtalentovanejšieho básnika štúrovskej generácie. Priskorá smrť zamedzila, aby viac preslávil svoje meno.

V časoch nastupujúcej maďarizácie patril medzi mohykánov slovenskej literatúry Andrej Truchlý Sytniansky, ktorý bol maďarskými politickými špičkami a cirkevnou mocnosťou ponížený a izolovaný.

Ľudovít Vansa, švagor Terézie Vansovej, patril medzi najtalentovanejších slovenských hudobných skladateľov, svoj potenciál však vzhľadom na predčasnú smrť nenaplnil.

V knihe sú bližšie predstavení aj priekopníci moderného podnikania, tlačiar Jozef Gašparík a staviteľ Ján Hlavaj, ktorí v medzivojnovom období výrazne pomáhali nielen rozvoju ekonomiky, ale aj slovenskému jazyku a literárnej tvorbe.

Karol Anton Medvecký bol osobnosťou mnohých profesií, akoby posledným polyhistorom, ktorý v prelomovom roku 1918 výrazne i keď iba nakrátko zažiaril aj politicky.

Popredný ekonóm Slovenského štátu Karol Markovič sa stal tajným finančným podporovateľom Slovenského národného povstania a výrazne pomohol k jeho úspechom.

Nielen počas druhej svetovej vojny sa pozitívne zviditeľnil aj moravský rodák Eduard Hrnčiřík, riaditeľ Baťových závodov na Slovensku. Jeho osud skončil tragicky, keď ako podporovateľ boja za oslobodenie Slovákov zaplatil cenu najvyššiu, vlastný život.

Ukážky z knihy

Späť na publikácie